Hakkımızda

GEDEV

Gençleri Destekleme ve Koruma Vakfı

Medeni Kanun Hükümlerine göre çalışan, kar amacı olmayan, bağımsız bir gönüllü kuruluştur. Vakıf; Türk top|umuna mutlu, üretken, güvenli ve kendi öz değerlerine sahip kendisi ve çevresiyle barışık gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacındadır.

Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için;

. Muhtaç öğrencilere burs temin etmekte,

. Kimsesiz ve çaresiz gençlere koruma evleri açmakta, onları üretken hale getirerek topluma yeniden kazandırmak için el sanatları, güzel sanat|ar ve çeşitli mesleki eğitim alanlarında üretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmakta,

. Yurt açmak ve açtırmak için organizasyon yaptırmakta,

. Amaca ilişkin olarak resmi ve kamu kuruluşlarının katkılarını sağlayarak mahalli ve ülke çapında gençlere eğitici ve koruyucu kampanyalar düzenlemekte,

. Amaca yönelik seminer, kurs, kermes, fuar' sergi, konser ve şenlikler düzenleyerek vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye katkıda bulunmakta,

. Kitap, broşür, makale, dergi, bildiri hazırlamak ve neşretmekte,

. Gençler arası kültür alışverişi sağlayacak faaliyetlerde bulunmak' bağları geliştirici konferanslar, paneller, tartışmalar, çeşit|i sanat faaliyetleri ve festivalleri düzenlemektedir.

Vakıf; tüm bu amaçları doğrultusunda merkezlerde bilgisayar, el sanatları, yabancı dil, folklor, Türk Sanat ve Türk Hal Müziği kurslarl, sanat eğitimi, kütüphane' tiyatro, sergi, konferans Ve spor salonları, misafirhane, çevre koruma grubu ve imalathanelerin olabileceği bir "GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ"ni gerçekleştirebilmek istemektedir.

Vakfımızın bu güzel amaçlara ulaşması için sizlerle birlikte çalışmaya, desteğinize ve katılımınıza ihtiyacı vardır.

Ulu Önder ATATÜRK'ün vurguladığl gibi;

"Ulusumuzun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, yaradılıştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu; durmaksızın, her tür|ü amaç Ve gereçlerle besleyerek, geliştirmek, ulusal ülkümüzdür."

"Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır. Bu millete hizmet eden efendisi olur..." sözleriyle dile getirilen ilkeler doğrultusunda çalışmalarımıza yön verip sürdüreceğiz.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz sevgiyi, palylaşmayı, dayanışmayı bilen, idealits' özverili, inançlı ve bilgili bireyler olarak yetiştirilmelidir.

Gençlik Geleceğimizdir, hepimiz daha iyi bir dünyanın özlemi içindeyiz. İşte bu dünyayı, iyi yetişmiş, inançlı ve bilgili gençler kuracaktlr.

Bu özellikte olan gençlerin yetişmesine yardımcı olmak için; henüz çok yeni ve imkanları kısıtlı olan vakfımızda, hepinizi dayanışmaya davet ediyoruz. GeIin, beraberce büyük bir güç olalım. İdealimizdeki gençliğin yetişmesine elimizden geldiği ölçüde maddi ve manevi katkıda bulunalım.

Banka Hesap Numarası

VAKIFBANK ANKARA MERKES ŞUBESİ(KAVAKLIDERE)

HN(IBAN) TR 450001 5001 5800 7287 1160 81